El sol·licitant amb l'enviament d'aquest formulari declara que no té cap malaltia o alteració que pugui contraindicar la pràctica d'activitats físiques. Les persones més grans de 65 anys confirmen que són aptes per qualsevol tipus d'activitat física. Sol·licita l'ingrès a TREVOL LLEIDA i es compromet a acceptar les normes, i el reglament d'ús intern del Complex Esportiu Municipal.